Our dogs

Live with us

Angel   Berta
Maendeleo A-Team Angel Dreamgirl

 "Angel"

 

Alberta Ciepły Dom
"Berta"

Naszka  Ember face                                  

Empatia Ciepły Dom

"Nasza"

Flame Lily Ciepły Dom

"Ember"

 

BooBoo

 

Kaislan Tilan Dordogne A Ciepły Dom

"Boo Boo"

 

 

Co-owned

 

Banks

 

Bank On Juba Lee & Ciepły Dom

"Banks"

 

Over the rainbow bridge

 

juzia

Juzia Juzi Folwark Zwierzęcy